Zameranie a montáž kuchynskej dosky

Súčasťou našej ponuky popri výbere a spracovaní materiálu pre pracovné dosky do kuchyne, kúpeľne či rôznych iných priestorov je aj profesionálne zameranie a montáž. Samotný výber materiálu je  prvá a asi najdôležitejšia časť vášho rozhodnutia, no netreba zabúdať na to, že na stavbe nikdy nič nie je rovné, priame, pravouhlé či rovnobežné.

Spôsob akým zameriavame kameň priamo pre výrobu je na slovenské pomery inovatívny a vysoko profesionálny. Zameranie akéhokoľvek priestoru robíme kombináciou bežných mechanických až po vysoko sofistikované laserové prístroje pracujúce na báze CAD súborov. To v praxi znamená, že krátko po zameraní vám vieme vašu pracovnú dosku vykresliť v počítači aj priamo u vás a spolu s vami vymyslieť ideálne riešenie.

Po našom zameraní a výrobe prichádza montáž kameňa na miesto za účasti technika, ktorý meranie vykonával a ktorý s vami konzultoval a  pripravoval technické detaily prevedenia pracovnej dosky.  Profesionálna montáž z našej strany zabezpečí bezproblémovú dopravu a  manipuláciu. Je dôležité si uvedomiť, že kameň je materiál tvrdý a pevný, ale krehký a kým nie je namontovaný, manipulácia veľkých kusov s množstvom otvorov si vyžaduje skúsenosti a dlhoročnú prax. Kombináciou týchto faktorov sa nám darí eliminovať možné problémy pri montáži. Tá prebieha za vašej prítomnosti s dôrazom na presnosť a hlavne opatrnosť.

Skúsenosti našich pracovníkov nám pomáhajú pri riešení prípadných úprav alebo zmien priamo na mieste. Pokiaľ je to možné, vieme si upraviť kameň, korpus, skrinky, nastaviť ich výškovo či pôdorysne. Osadíme a prilepíme vám kuchynský drez. Dielo vám odovzdáme až potom, keď zhodnotíme, že z našej strany je všetko hotové. Pracovná doska je pripravená na používanie a všetko je v súlade s predstavou zákazníka.