Mramor vs. žula

Mramor a žula sú súčasťou stavebníctva už od nepamäti. Mramor sa používal na rôzne dekoračné účely, ale aj na rôzne technické riešenia pri stavebnej činnosti. Vyrábali sa z neho antické sochy, dláždili dlhé ulice alebo z nich vytvárali piliere, ktoré slúžili ako nosná konštrukcia pre rôzne chrámy.

Keďže je mramor a žula sú posledné desaťročia čoraz obľúbenejším materiálom pre kuchynské pracovné dosky, mramorové kúpeľne, mramorové podlahy, tak mnohých zaujíma aký je vlastne rozdiel medzi mramorom a žulou a prečo sa mramor neodporúča použiť na kuchynské pracovné dosky.

Pre pochopenie základných rozdielov sme sa rozhodli napísať tento článok, aby sme našim klientom priblížili rozdiel medzi mramorom a žulou.

Mramor a žula sú prirodzene sa vyskytujúce materiály, ktoré sa ťažia zo zeme v blokoch, ktoré sú následne spracované do platní. Aj keď mramor a žula majú niekoľko základných podobností, majú tiež značné rozdiely.

Mramor je metamorfovaný kameň, čo znamená, že vzniká metamorfózou (premenou) iného typu kameňa. Horniny sa tvoria zo sedimentov v zemi v kombinácii s pochovaným rastlinným životom pod zemou počas dlhého časového obdobia.

Tieto sedimentárne horniny sa za silného tepla a tlaku premenia na mramor. Tento proces začleňuje do mramoru ďalšie minerály, ktoré môžu kameňu dodať atraktívne farby.

Mramor teda v zásade vzniká ako vápenec a mení sa na mramor. Mramor pozostáva hlavne z uhličitanu vápenatého, ktorý je oveľa mäkší ako zložky žuly.

Naopak žula vzniká stuhnutím a ochladením magmy hlboko v zemi po dobu miliónov rokov, čiže sa jedná o magmatickú horninu. Žula sa vytvorí počas procesu ohrevu a následného pomalého ochladzovania čo spôsobuje jej mimoriadnu tvrdosť.  Žula pozostáva hlavne zo živca, kremeňa, čo sú veľmi tvrdé minerály.

Z tvorby mramoru a žuly môžeme dedukovať, že hlavným rozdielom medzi mramorom a žulou je pevnosť materiálov, od čoho sa odvíja aj ich nasiakavosť.

Mramor ako mäkší a poréznejší (nasiakavejší) materiál je vhodný do interiéru na dlažby, obklady, schodiská, stolíky… skrátka na všetko, čo nie je zaťažované inými externými vplyvmi. Mramor nie je vhodný napríklad na kuchynské pracovné dosky vďaka svojej nasiakavosti a pevnosti. Môže sa ľahko poškrabať napríklad od noža alebo sa môže ľahko vytvoriť fľak napríklad od kávy či oleja, alebo horúcej panvice, čo napríklad pri extrémnej hustote žuly nehrozí. Mramor má tvrdosť 3 až 5 podľa Mohsovej stupnice (stupnica tvrdosti minerálov).

Žula ako pevný materiál je vhodná na exteriérové využitie v rôznych smeroch od obkladov až po náhrobné kamene. Vďaka svojej pevnosti a odolnosti je trvácna a pri správnej montáži a údržbe vydrží niekoľko generácii. Žula sa ďalej používa pre verejné priestory, ktoré sú namáhané ako napríklad banky, hotely alebo rôzne obchodné priestory. Žula ľahko odolá poškrabaniu, poškodeniu spôsobeným teplo, je málo nasiakavá a pevná čo z nej robí úžasný materiál hlavne pre každodenne namáhané miesta v domácnosti ako napríklad kuchynská pracovná doska. Žula má tvrdosť 6 až 7 podľa Mohsovej stupnice (stupnica tvrdosti minerálov).

Mramor a žula sa vzhľadovo príliš nelíšia. Hlavným rozdielom je, že žula má škvrnitú štruktúru, kde zrná môžu byť malé, ale aj veľké a tieto zrná môžu obsahovať aj kresbu,  ktorá bola vytvorená pretekajúcou magmou.

Mramor je oveľa viac pokojnejší materiál na pohľad. Mramor má rôzne variácie, ktoré víria kameňom. Obsahujú minimálne žilkovanie s jemnou štruktúrou, alebo rôzne farby s rôznymi žilkami, obláčikmi a dizajnom. Častokrát v mramore môžeme nájsť aj pozostatky rastlinstva alebo živočíšstva.

Naše odborné rady sme poskytli aj pre časopis Daibau.sk, kde nájdete ďalšie odborné informácie https://www.daibau.sk/clanok/168/mramor_alebo_zula_granit#mramorland-sro

Na záver by som dodal, že ak sa budete o kameň svedomito starať je jedno či použijete mramor alebo žulu. Materiály je potrebné ošetrovať impregnáciou na kameň každé 1 – 3 roky podľa používania a záťaže kameňa. Pre údržbu je vhodné používať čistiace prostriedky, ktoré sú vhodné na prírodný kameň a vyvarovať sa kontaktu s produktami, ktoré môžu spôsobiť na kameni fľaky ako napríklad ocot, olej, citrón,káva, červené víno… Pri kontakte je dôležité tieto nežiadúce potraviny hneď utrieť a nenechať ich zaschnúť. Samozrejme každý kus, ktorý vyrobíme vo firme MramorLand sa naimpregnuje čo zabraňuje prípadným škvrnám.