Hroby a pomníky

Pietna architektúra má svoje nezastupiteľné miesto v každej kamenárskej výrobe. Vytvoriť miesto večného odpočinku z prírodného kameňa, zväčša žuly je prvá a najčastejšia voľba každého záujemcu. Trvácnosť, pevnosť a elegancia pomáhajú vytvoriť hodnoty aké sú potrebné pri vytváraní takéhoto diela.

Z hľadiska technického poznáme hroby urnové, jednohroby, dvojhroby, trojhroby, no rozmerovo vychádzame vždy z požiadaviek zákazníka. Takmer vždy odporúčame ako materiál žulu, ktorá svojim dizajnom patrí do tejto oblasti, a svojou pevnosťou a odolonosťou je najlepšou voľbou na takýto typ architektúry.

Súčasťou každého hrobového miesta je náhrobný kameň alebo pomník. Solitér nesúci mená, dátumy, kríže či odkazy blízkych. Možností na vytvorenie takýchto nápisov je veľké množstvo. Nápisy môžu byť pieskované alebo frézované. Písmo po vytvorení môže zostať vo farbe kameňa, môže byť pozlátené či postriebrené.

Takýto návrh vzhľadom na obsah a duševnú dôležitosť textu je pred výrobou vždy konzultovaný so zákazníkom a upravený podľa jeho predstáv. Text môže byť  doplnený nepreberným množstvom krížov, vetvičiek, ruží a ďalších grafických znakov.

Montáž našich hrobov, pomníkov či náhrobných kameňov prebieha vždy a dôrazom na vysokú bezpečnosť, ochranu okolitých hrobových miest a tak isto s úctou na okolie a miesto, kde montáž prebieha. Realizácia takéhoto diela je mnohokrát dôležitým okamihom pre našich zákazníkov. Ich dôvera v naše schopnosti je veľkým povzbudením do ďalšej práce.