Slovenská Sporiteľňa Bratislava

Reprezentatívna pobočka Slovenskej Sporiteľne v Bratislave bola realizovaná na základe požiadaviek architektov. Kedže sa jedná o historickú budovu, všetky práce prebiehali pod dozorom pamiatkového úradu. Architekti sa pri návrhu snažili dodržať čo najvernejšiu podobu pobočky, pričom historické fotografie slúžli ako predloha. Pri realizácii bol použitý onyx pre pulty a žula pre dlažby. V budove sa nachádza aj pôvodný onyx, ktorý bol spoločnosťou MramorLand vyčistený a naimpregnovaný pre zachovanie trvácnosti.