Norr

15 x 60 x 0,9 cm   -   30 x 60 x 0,9 cm   -   60 x 60 x 0,9 cm   -   60 x 120 x 0,9 cm  -   120 x 120 x 0,9 cm  -   120 x 278 x 0,6 cm

Vit

Melk

Oken

Gra

Farge

Grus

Svart

Hav